Rechtsgebieden

rechtsgebied (o.; g.mv.), 1 bevoegdheid tot rechtspreken, syn. jurisdictie; 2 gebied waarbinnen een bep.  rechtscollege of een rechter bevoegd is recht te spreken; 3 (bij uitbr.) wettig machtsgebied; 4 (fig.) al wat behoort tot de rechtspraak: enige boeken op rechtsgebied;
bron: Van Dale