Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Wessels & Van Pelt Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de informatie op deze website.

Alle diensten/werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met de besloten vennootschap. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Wessels & Van Pelt Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar verwezen wordt.