Advocaten

advocaat (advokaat) (m.;advocaten), advocate (v.) <Lat. advocates, eig. het verl. deelw. van advocare (tot zich roepen, in ’t bijz. van raadslieden bij een procedure)], rechtsgeleerde die, na daartoe te zijn beëdigd, zijn beroep maakt van het geven van adviezen en het verlenen van rechtskundige bijstand, het bepleiten van burgerlijke zaken en het verdedigen van beklaagden, alsmede van het bijstaan of vertegenwoordigen van belanghebbenden bij de verschillende administratieve en rechterlijke colleges.”
bron: Van Dale